140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (34)-min