140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (32)-min