140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (3)-min