140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (28)-min