140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (24)-min