140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (23)-min