140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (22)-min