140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (20)-min