140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (2)-min