140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (19)-min