140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (18)-min