140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (17)-min