140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (15)-min