140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (14)-min