140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (13)-min