140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (12)-min