140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (11)-min