140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (103)