140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (102)