140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (10)-min