140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (1)-min