Choď na obsah Choď na menu

O nás

   Sokol na Slovensku (ďalej len SnS)  píše svoju  históriu už od roku 1895, hoci prvé sokolské jednoty sa zakladali až v roku 1919. Na Slovensku presadzoval myšlienky Miroslava TYRŠA (nar. 12.09.1832 zomrel 8.08.1884)  Dr. Ivan Branislav ZOCH (nar. 24.júna1843 zomrel 1921)  profesor na I. gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Propagoval zaradenie  telocviku na školách prostredníctvom  myšlienky  - hudbou, a  pohybom k vlastenectvu. Nejeden z nás, teraz už senior, si pamätá na Tyršov odznak zdatnosti. ( Miroslav Tyrš v roku 1884 mal byť menovaný   profesorom za rozsiahlu prácu z Dejín umenia, svojho menovania sa však nedožil) 

     Sokol je  národné vlastenecké hnutie pre udržiavanie a zveľaďovanie zdravia telesnej zdatnosti a vôľovo morálnych hodnôt. Vyznačuje sa ideou mravnosti tak, že  všetky činy je potrebné podriadiť etickým zásadám. Základom pre všetku činnosť sokolských príslušníkov je pravdivosť, čestnosť, pevná vôľa, priamosť.

     Aj dnes je, alebo sú ich myšlienky aktuálne. Ide o fyzický, morálny , zdravý životný štýl jednotlivca a spoločnosti. Cieľom všetkých aktivít SnS je zvyšovanie telesnej zdatnosti, pohybovej schopnosti, formovanie duchovnej sviežosti, čo  v modernom ponímaní znamená zaviesť  ozdravovací režim dňa.

      Sokol vychádza z národných tradícií, zdôrazňuje aktívne vlastenectvo, obetavosť a hlavne disciplínu. Sokol vytvára a hlása demokraciu. Princípom sokolskej telesnej výchovy je všestrannosť, nielen heslo: ,,v zdravom tele zdravý duch“ ale tiež : „rovnosť, svornosť a bratstvo“. Ideou sokolských zásad vždy bola, SOKOLSKÁ DISCIPLÍNA, ktorá SOKOL preslávila po celom svete. V sokolskom hnutí je hlásaná rovnosť všetkých členov bez rozdielu národnosti, pohlavia, rasy, veku vzdelania  a vierovyznania,  tam sme jednoducho  brat a sestra. 

                Sokol vychováva k jednote a tým tvorí jednotný celok. I keď sokolovne, ktoré postavili naši predkovia s vlastných prostriedkov, nám boli v roku 1948 nedôstojným spôsobom odobraté, boli aj  počas komunistického režimu využívane vtedajšími športovcami dokonca aj vrcholovými. Do dnešného dňa nám patriace majetky vtedajšie SOKOLOVNE z bývalej spoločnej Československej republiky pre náročnosť vymáhania a zložitosť právnych úkonov našich Telovýchovných jednôt neboli nahradené. Tieto budovy sú síce v našom vlastníctve, sú však náročné na údržbu a opravu a po 40-60 rokov užívania a neudržiavania, nie je možné dofinancovať opravy a rekonštrukcie týchto nehnuteľností. Po bývalom režime  nedostali SnS žiadnu podporu ani náhradu od štátu za toľké roky užívania. 
               
     Akcie, ktoré organizuje SnS sú síce čiastočne finančne podporované cestou projektov MŠ SR, napriek tomu organizátori a usporiadatelia týchto aktivít, zabezpečujú tieto akcie vo svojom voľnom čase bezplatne  za slovko ďakujem
Preto Vám lektori, cvičitelia, náčelníci, starostovia a všetci dobrovoľní pracovníci ďakujeme za Váš čas a námahu.

     Vyvrcholením hromadného vystúpenia na veľkých plochách je odmena pre organizátorov a ponuka pre všetkých, aby sa zapojili do pohybu s hudbou a prispeli tak k zdravému štýlu života moderného človeka. 

     Sokol je organizácia, ktorá je založená na princípe napredovania. Nezaostať vo vývine ani na okamih. Vždy treba ísť cestou pokroku, „vždy dopredu“ ako hlásal aj Ľudovít Štúr. Snaha o nové, lepšie a dokonalejšie je znakom sokolskej činnosti.

     V súčasnej dobe myšlienky a idei vysoko vzdelaných a obetavých národovcov Miroslava  Tyrša, Dr. Ivana Branislava  Zocha a ich pokračovateľov je  v 21. storočí realizácia ich myšlienok, veľmi aktuálna a priam nutná v našom automobilovom a elektronickom svete, kde chôdza a pohyb obyvateľov sa minimalizuje.  

     Milý návštevníci našej webovej stránky dovoľte, aby som Vás pozvala medzi nás  do skromných sokolovní, medzi skromných sokolov, ktorí Vás s úctou a láskou príjmu a pomôžu zregenerovať Vaše bolesti tela  a hudbou osviežia Vašu dušu. 

So sokolským pozdravom NAZDAR !

Starostka Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika