Choď na obsah Choď na menu

Z činnosti TJ Sokol Pobedim

23. 6. 2020

Dňa 20. februára 2020 sa členky TJ Sokol Pobedim – ženy stretli na výročnej členskej schôdzi, kde sa vyhodnotila bohatá činnosť telovýchovnej jednoty za minulý rok a pripravil sa plán aktivít na rok 2020. Starostka jednoty Mgr. Lenka Mitošinková poďakovala všetkým členkám za ich aktivitu na jednotlivých akciách. Poďakovala tiež  prítomnému starostovi obce Mgr. Martinovi Lednickému  za ústretovosť a  pomoc zo strany obce a zároveň vyzdvihla úzku spoluprácu s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci. V závere oficiálnej časti požiadala Mgr. Lenka Mitošinková o uvoľnenie z funkcie starostky jednoty. Za novú starostku Telocvičnej jednoty Sokol Pobedim – ženy bola jednohlasne zvolená Vladimíra Žitňanská.

V súčasnosti v rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID 19 je činnosť jednoty utlmená, no aj napriek tomu naše členky nezaháľajú. Miesto pravidelného cvičenia sa chopili iniciatívy a po zabezpečení materiálu obcou sa podujali  na šitie ochranných rúšok pre občanov obce. Časť z nich šila rúška z bezpečnostných dôvodov doma. Druhá časť, ku ktorej sa  pridali ďalšie ženy - budúce cvičenky, ktoré sme nadchli našou aktivitou,  šila a balila rúška v priestoroch jedálne Kultúrnospoločenského a sociálneho zariadenia. Tieto priestory na výrobu rúšok poskytla obec a vytvorila tak veľmi dobré podmienky pre prácu našich cvičeniek. Napriek tomu, že mnohé riadne pracujú, majú svoje rodiny a deti boli ochotné a po práci prišli a vyrábali rúška a boli nápomocné aj pri ich distribúcii našim občanom. Celkovo sa tak podarilo ušiť takmer 1.500 rúšok.

Všetkým patrí veľké  ĎAKUJEM !!!.

 

                                                             Vladimíra Žitňanská

                                                   starostka TJ Sokol Pobedim - ženy

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Z činnosti TJ Sokol Pobedim