Choď na obsah Choď na menu

Sokolský športový memoriál

30. 5. 2019

1. Sokolský športový memoriál

a pietny akt pri pomníku gen. M. R. Štefánika

 

 

            V tomto roku venuje celé Slovensko najviac pozornosti 100. Výročiu tragického úmrtia gen. M. R. Štefánika .

            4.mája 1919 naša novovzniknutá Českolovenská republika a jej občania  očakávali návrat veľkého vlastenca, ktorý sa pričinil o vytvorenie vojenských légii a sám sa zapojil do bojov proti vojskám Rakúsko – uhorskej monarchie. Tragický pád lietadla zobral životy všetkým pasažierom. Smutná správa sa rozletela do všetkých kútov sveta. Vyslobodený národ zostal v pocite bezradnosti. Zostalo, len spomínanie a otázky čo by bolo, keby žil.

 

            Naša  sokolská župa  nesie meno gen. M. R. Štefánika a to nám stále pripomína jeho zásluhy na vzniku nášho štátu.  Pri 100. výročí jeho  tragickej smrti predsedníctvo župy a členovia Sokola rozhodli,  že najkrajšou spomienkou bude, keď zapojíme do aktivít širokú verejnosť, najmä deti, mládež a tiež seniorov. Pri tejto príležitosti sme požiadali primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka o záštitu nad týmto podujatím. S finančnou podporou mesta Trenčín, začala Považská sokolská župa M. R. Štefánika prípravy na 1. Sokolský športový memoriál gen.M.R.Štefánika. Miesto na konanie Sokolského memoriálu veľmi ochotne poskytol riaditeľ Základnej školy na Hodžovej ul. - Mgr. Lopatka. Náčelníčka župy pre šport ses. Mgr. Daniela Valentová vypracovala program športového popoludnia. Cvičitelia pripravili programy pre jednotlivé disciplíny pre deti s rodičmi a dospelých. Trasu pre účastníkov nordic walking ses. Ing. Evka Nitchnajderová,  cyklistom trasu  pripravil  Ing. Robert Nitschnajder. Bolo rozoslaných množstvo pozvánok jednotlivcom, organizáciám a tiež materským a základným školám. Pozvánka bola zverejnená aj na webe, info tabuli a Facebooku. Trasa memoriálu bola konzultovaná i s mestom Trenčín a odsúhlasená Ing. Hartmanom.

 

            Dážď, ktorý neprestajne padal počas celého dňa, znepríjemnil prípravu a následné konanie športového popoludnia. Avšak ani zlé počasie neodradilo odvážnych účastníkov, ktorí sa aktívne sa zúčastnili akcii. „Paličkárki“ v počte 21 absolvovali celú  navrhnutú trasu a zúčastnili sa aj lampiónového sprievodu a následne pietneho aktu. Účastníkom tejto akcie bol aj potomok bývalého člena Sokola, legionára z USA pána Jána Minárika, rodáka z Drietomej, ktorý prišiel  až z USA.

            Pred začiatkom lampiónového sprievodu sa počasie umúdrilo a prestalo pršať, čo veľmi potešilo deti a aj dospelých. V čele sprievodu bol miesto starosta Jednoty sokol so sokolskou zástavou, starostka PSŽ M.R. Štefánika a náčelníčka pre šport. Podvečernou prechádzkou so svetielkujúcimi lampiónmi sme v tichom rozhovore prišli do parku pred pomník gen. M. R. Štefánika

 

            Pri pomníku už čakali občania a  hostia na príchod lampiónového sprievodu. Po príchode sprievodu sa ujala slova moderátorka pietneho aktu náčelníčka pre šport, ktorá privítala všetkých účastníkov pietneho aktu. Pieseň zaspievala seniorská spevácka skupina ,,Sihotiar“, ktorá oslavuje 10. výročie svojho vzniku. Vence a kytice položili predstavitelia Sokola, primátor mesta Mgr. Richarda Rybníček,  gen. Svetozár  Naďovič, predseda Štefánikovej spoločnosti Judr. Rastislav Kudla a člen Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne  Miroslav Ondráš. Báseň recitovala členka literárneho klubu Omega a členka spolku slovenských spisovateľov pani Janka Poláková.  Potom sa ujala slova starostka Oľga Samáková, ktorá v príhovore vysvetlila dôvod názvu Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika – „Naši predkovia – Sokoli sa  rozhodli po leteckej katastrofe gen. Štefánika, že na jeho večnú pamiatku ponesie Považská sokolská župa meno gen. M. R. Štefánika. Sme hrdí, že jeho meno píšeme v hlavičke názvu a predstavujeme sa jeho menom už 100 rokov. Zachovávame pamiatku syna našich predkov a syna našich oboch národov Čechov a Slovákov. Budeme radi, ak aj naši potomkovia si túto  pamiatku zachovajú.“ Starostka Oľga Samáková poďakovala všetkým zúčastneným za podporu športovej a pietnej akcie a tiež vzdanie úcty spoluzakladateľovi  ČSR.

             Prítomným sa takisto prihovoril primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček, ktorý vyzdvihol predovšetkým odkaz Štefánika – túžbu po slobode a nezávislosti nášho slovenského národa. Aj oslovenie pána primátora pripomínalo rodinné slávnostné stretnutie. Jeho reč bola vyslovená zo srdca. Vyzdvihol vlastnosti gen. Štefánika, jeho skromnosť, húževnatosť, charakter a úprimnosť.  Slovami nabádal, aby sme aj my a budúce generácie pestovali tieto vlastnosti. Boli to slová vďačnosti a úcty voči veľkému Slovákovi.

            Ďalší príhovor zaznel od gen. Svetozára Naďoviča, ktorý sa zaslúžil o odchod sovietskych vojsk nášho územia a bol vyznamenaný Rádom Ľ. Štúra I.triedy vojenského druhu. V príhovore spomenul vytvorenie légii  zo všetkých slovanských národov a sokolské légie, Čechov a Slovákov. Taktiež spomenul veľa padlých Slovákov a Čechov v prvej svetovej vojne .

            Pietny akt bol ukončený  piesňou, ktorej  slová zložila vedúca speváckej skupiny  pani Marta Luptáková - ,,K 100 výročiu tragickej smrti Štefánika“ a piesňou ,, Gorálu“ , ktorú zaspievala Anna Nemcová.

            Na záver moderátorka poďakovala všetkým za účasť na 1. Sokolskom športovom memoriály a na pietnom akte. I keď bolo nevľúdne počasie, aj  po ukončení aktu účastníci obkolesili vzácnych hosti a v družnej debate vyjadrili vďaku zúčastneným osobnostiam.

 

            Predpokladám, že prvý ročník Sokolského športového memoriálu odštartuje každoročne toto podujatie ako spomienku na veľkého vlastenca, ktorého meno hrdo nesie i naša Považská sokolská župa.

 

 

                                                                                              Oľga Samáková

                                                                                              Starostka PSŽ MRŠ

 

Náhľad fotografií zo zložky 1. Sokolský športový memoriál