Choď na obsah Choď na menu

IV. Sokolský športový memoriál a pietny akt

25. 10. 2022

     Celé podujatie sa malo uskutočniť 21.7.2022, ale vzhľadom na tropické horúčavy sa uskutočnil 21.7.2022 len Pietny akt spojený s programom. Nechceli sme riskovať zdravie účastníkov športovej časti, preto sme požiadali o odklad športovej časti, keď bude vhodnejšie počasie. 

     Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil za prítomnosti pána viceprimátora Patrika Žáka, hostí a sokolov zo Slováckej župy z Moravy na čele so starostkou, pánov poslancov Miroslava Baca a Martina Trepáča, zástupcov Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne a zástupcov Matice slovenskej v Trenčíne, sokolov a občanov mesta Trenčín. Pán viceprimátor, starostka PSŽ M.R.Š. a starostka Slováckej župy sa prihovorili prítomným. O program sa postaral spevácky zbor Brezinka, báseň predniesla pani Janka Poláková a zatancovala skupina Goonies. 

     Na základe odsúhlasenia pána primátora Richarda Rybníčka, športová časť sa uskutočnila 8.9.2022. Opäť nás potrápilo počasie, pre veľké búrky sme podujatie presunuli z Parku M. R. Štefánika do Sokolovne v Trenčíne. Na úvod sme sa stretli pred Sokolovňou, kde bolo otvorenie podujatia. Deti mali pripravené športové aktivity pred Sokolovňou a v telocvični. Vyskúšali sme si cvičenie s kruhmi, manipuláciu so športovým náčiním, orientáciu v priestore. Na konci deti dostali lampióny a účastnícke listy. Ženy odišli na Nordic Walking a cyklisti na skrátenú trasu. Ostatné ženy si vyskúšali v telocvični cvičenie s gymnastickými stuhami a cvičenie s overballmi. 

     Napriek prekážkam, ktoré nám pripravilo počasie, účastníci kladne hodnotili podujatie. Celé podujatie podporilo Mesto Trenčín. 

 

                                                                                                                          Mgr. Daniela Valentová

                                                                                                                          starostka PSŽ M.R.Š.