Choď na obsah Choď na menu

Akadémia k 100. výročiu založenia Sokolskej župy a TJ v Trenčíne

9. 11. 2019

 

Oslava 100. výročia vzniku Sokolskej župy a TJ v Trenčíne sa konala 19.10.2019 v Mestskej športovej hale v Trenčíne. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a podujatie bolo podporené Mestom Trenčín. Športová akadémia bola finančne podporená Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Trenčín.

            Slávnostnú atmosféru akadémii dodala aj účasť čestných hostí – starostky Českej obce sokolskej a miestostarostky Svetového zväzu sokolstva Ing. Hany Moučkovej, viceprimátora mesta Trenčín Patrika Žáka B.S.B.A, poslancov mesta Trenčín: Mgr. Miroslava Baca, JUDr. Martina Smolku, JUDr. Radoslava Kudlu, primátora mesta Brezová pod Bradlom Mgr. Jaroslava Cirana, starostky Sokolskej únie Slovenska doc. RNDr. Kataríny Trokanovej, CSc. a ostatných starostov a činovníkov Českej obce sokolskej a Sokolskej únie Slovenska.

            Program akadémie bol rozdelený na dve časti. Nástupom všetkých účastníkov na čele so Sokolskou strážou bola otvorená prvá časť programu. Po príhovore starostky Považskej sokolskej župy sestry Oľgy Samákovej sa predstavila piesňou „Vinšujeme Vám v krojoch“ TJ Sokol Pobedim. Po nich predviedli svoje športové umenie detičky oddielu cvičenie detí Jednoty Sokol Trenčín pod vedením ses. Jely Sovovej. Atletický oddiel detí  Jednoty Sokol Trenčín pod vedením ses. Evy Hanuliakovej predviedol časť svojich atletických tréningov. Ukážka ich zručností nasvedčuje tomu, že športový duch Sokola bude pretrvávať aj naďalej. S ďalším vystúpením sa predstavili ženy z Jednoty Sokol Trenčín s pódiovou skladbou „Cvičenie s loptami“, pod vedením ses. Aleny Suchomelovej. Ženy z TJ Sokol Brezová pod Bradlom zacvičili skladbu „Spomienky na Dornbirn“. Ich nácvik viedla ses. Edita Klandúchová. Ženy z oddielu kalanetiky, jogy a zdravotnej gymnastiky Jednoty Sokol Trenčín nám ukázali, ako možno precvičiť a ponaťahovať svoje telo. Skladbou „Roztancované okamihy“ pod vedením ses. Jitky Hejtmánkovej sa predstavili ženy z Olympie pri OK Prievidza. Členovia volejbalového oddielu a oddielu mužov Jednoty Sokol Trenčín nám ukázali časť zo svojich zručností a tréningových programov. Záver prvej časti patril Jednote Sokol Trenčín a TJ Sokol Brezová pod Bradlom. Spolu s nimi sme si zaspomínali na naše vystúpenie na XVI. Všesokolskom zlete v Prahe a skladba „SPOLU“ v ich prevedení znovu zožala úspech.

            Úvod druhej časti patril našim vzácnym hosťom. So svojimi zdravicami vystúpili ses. Ing. Hana Moučková, ses. Vladimíra Potúčková, ses. Viera Miklášová, br. Anton Pospíšek a br. Alojz Németh. Starostka ČOS Ing. Hana Moučková a starostka PSŽ ses. Oľga Samáková uviedli do života novú vlajku Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika. Pôvodná vlajka bola zničená a taktiež sa nezachovali ani žiadne dokumenty, na základe ktorých by sa dala nová vlajka vytvoriť. Preto sestry  Oľga Samáková, Daniela Valentová, Adriana Šarudiová v rozprave medzi sebou hľadali možnosti vytvorenia novej vlajky. Následne spolupracovali s Erikou Šarudiovou, ktorá podľa prednesených predstáv kreslila návrhy. Návrhy boli  rozoslané TJ na odsúhlasenie a názory, ktoré sme dostali na   predsedníctvo župy boli zapracované a odsúhlasene predsedníctvom župy. Nová vlajka vyjadruje úctu k histórii a k sokolským myšlienkam. Znak župy predstavuje jednotlivé jednoty združené v PSŽ. Odkaz M. R. Štefánika predstavuje nápis „Veriť, milovať, pracovať“. Nech táto vlajka spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť Považskej sokolskej župy a všetkých jednôt v nej združených. Monografiu Sokol Trenčín – 100 rokov zostavil Igor Zmeták v spolupráci s členmi Sokola ses. Jelou Sovovou, ses. Ľubicou Držkovou, ses. Miroslavou Rybárikovu a br. Petrom Malíkom. Kniha zachytáva sokolskú históriu, osobnosti trenčiankeho Sokola, ale aj novodobú históriu po obnovení činnosti v roku 1991. Knihu krstili ses. Ing. Hana Moučková a viceprimátor mesta Trenčín Patrik Žák, B.S.B.A. lipovým kvetom, ktorý je symbolom slobody a ku ktorému sa Sokoli vždy hlásili. Nasledovalo oceňovanie hostí a zaslúžilých členov Pamätnou medailou. Ďakovné diplomy pre jednoty PSŽ prevzali starostovia jednotlivých jednôt. Záverečné slovo patrilo ses. Oľge Samákovej a ses. Daniele Valentovej.

            Záver akadémie patril spoločnému posedeniu všetkých ocenených a cvičencov. O dobrú náladu sa postarali ženy z TJ Pobedim svojim spevom a tiež spevácky oddiel Sokolka z TJ Trenčianske Stankovce.

            Ďakujeme všetkým pozvaným hosťom, zúčastneným cvičencom, organizátorom a tiež milému obecenstvu, ktoré nás prišlo podporiť pri takto významnej udalosti.